RAKENTAMINEN

Aari Rakennus Oy toteuttaa suurelementti-rakentamista, jonka korkea esivalmistusaste takaa nopean pystytyksen. Tämä tekniikka toimii joustavasti erilaisiin rakennustarpeisiin, jolloin rakenneratkaisut ja rakennustyypit voidaan optimoida kohteen mukaan.

Lisätietoa:

Korkeammissa kerrostalokohteissa käytämme runkomateriaaleina massiivipuisia monikerroslevyjä (CLT) sekä viilupuulevyjä (LVL). Nämä materiaalit toimivat sekä kantavina että jäykistävinä rakenteina seinissä ja välipohjissa. Matalamassa rakentamisessa hyödynnämme lisäksi rankarunkoisia suurelementtejä.

ENERGIATEHOKKUUS

Puurakentamisen etuna on energiatehokkuus – puusta pystytään tekemään jopa energiaa tuottavia rakennuksia kustannustehokkaasti. Muista materiaaleista poiketen, puutuotteiden valmistus tuottaa energiaa enemmän kuin kuluttaa.  

NOPEUS

Puukerrostalo on 1,5 – 2 kertaa nopeampi rakentaa kuin betonikerrostalo, koska kuivumisaikoja vaativia rakennusvaiheita puurakentamisessa on erittäin vähän. Myös pitkälle viety suurelementtien teollinen esivalmistus takaa nopean rakentamisen. Nopeus on puurakentamisessa todellinen valtti, joka mahdollistaa myös nopeammat myynti- ja vuokratuotot.

PITKÄIKÄISYYS

Oikein suunnitellut ja toteutetut puurakenteet ovat erittäin pitkäikäisiä. Puurakennusten elinikää pidentää myös helppo korjattavuus. Kunnostustöiden vuoksi ei tarvitse purkaa koko rakennusta.

Sanotaankin että puutalo kestää niin kauan kuin sitä halutaan ylläpitää. Maailmalla on esimerkkejä puurakennuksista jotka ovat kestäneet alkuperäisessä käytössään jo lähes tuhat vuotta. Suomen vanhin puurakennus on vuodelta 1441.

PALOTURVALLISUUS

Vaikka puu on palava materiaali, on se samalla myös paloturvallinen materiaali. Puu hiiltyy tasaisesti, joten sen kuormankestävyys ja sortuminen palotilanteessa ovat helposti ennakoitavissa.

Me huolehdimme rakenteellisen palosuojauksen lisäksi asuntokohtaiset sprinklerit sekä automaattisen palojärjestelmän, josta hälytys menee/lähtee suoraan paloasemalle.

ÄÄNIERISTÄVYYS

Käytämme monikerrosrakenteita jotka mahdollistavat hyvän äänen hallinnan. Monikerrosrakenteissa on monta tiheyttä jotka vaimentavat eri äänen taajuuksia tehokkaasti.

TULEVAISUUDEN RAKENNUSMATERIAALI

Uusiutuvana ja ympäristöystävällisenä raaka-aineena puu tulee olemaan yhä kilpailukykyisempi rakentamisen ratkaisu tulevaisuudessa. Sen rakentamismääräyksissä otetaan huomioon eri rakennusmateriaalien valmistuksen aiheuttamat ja rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset.

Puuteollisuus ja valtiovalta ovat voimakkaasti panostamassa suurmittakaavaisen teollisen puurakentamisen kehittämiseen – valtiovalta haluaa edistää puurakentamista myös aluetalouden ja työllisyysnäkökohtien kannalta. Ominaisuuksiltaan puu sopii erinomaisesti rakentamiseen – puu on kestävä, mutta pehmeä ja helposti työstettävä materiaali.